• Phí Thị Thúy Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuyvuimn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0379256690
  • Email:
   phuongmang16101996@gmail.com
 • Khuất Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374544761
  • Email:
   Khuatthinhu612@gmail.com
 • Đàm Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0362240218
 • Đặng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0946289008
  • Email:
   ngavn83@gmail.com
 • Khuất Thị Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0854134268
  • Email:
   thien0167788574@gmail.com
 • Khuất Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0364181575
  • Email:
   luaquynhminh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979447823
  • Email:
   nguyenthihuekt.ltb@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 507
Hôm qua : 821
Tháng trước : 16.633